Afspraak Locaties
Amsterdam & IJmuiden
Contact graag per
Mail

  • Design

MEER DAN 30 JAAR GESCHIEDENIS, BeBoB, Casey Godrie en Icons & Props

Oorspronkelijk was BeBoB een winkel in Breda, aan de Ginnekenweg 28, waar kleding en gebruiksartikelen werden verkocht, nu en dan aangevuld met meubelen uit de jaren ’50 en ’60.
Casey Godrie heeft in 1986 de eigenaren benaderd en voorgesteld samen te gaan werken, niet
vanuit winstoogmerk, maar met als doel het onder de aandacht houden of brengen van hoogwaardige producten uit de twintigste eeuw door middel van tentoonstellen, exposeren, in- en verkopen, restaureren, stofferen en meer. De bestuursvorm werd een stichting. Stichting BeBoB zou later uitgroeien tot BeBoB Design, waarvan Casey samen met de ex-eigenaar en een medewerker van een van Casey’s horeca bedrijven. Na een aantal jaren werd duidelijk dat de exploitatie van een winkel in designmeubilair niet genoeg opbracht om salarissen te kunnen verstrekken voor de 2 andere leden van de stichting, waar Casey geen salaris behoefde, en men besloot ieder zijns weegs te gaan.
Casey Godrie kocht het mooiste design meubilair uit de stichting en ontwikkelde zijn ideeën in nieuwe richtingen. Hij werkte kort daarna samen met een interieurarchitect Gerda Rietveld en richtte de Bebob winkel samen met haar in met Godrie’s Design en Gerda’s ‘romantische” curiosa.

Ondertussen ging het verzamelen door Godrie van tweedehands objecten door, waarvan het grootste gedeelte bestond uit design meubelen voornamelijk stoelen. Tijdens deze laatste samenwerkingsperiode had Godrie een, nog steeds bestaande, etalage ingericht in de Herenstraat in Amsterdam. De objecten uit de altijd maar groeiende BeBoB collectie werden beter ontvangen in Amsterdam dan in Breda. Godrie werd geholpen door Hans Kemna, van het gelijknamige castingbuseau. Veel mensen uit “de stal” van Kemna kwamen in contact met Bebob. De grote stap naar Amsterdam kwam toen Godrie, na een tip van Hans Kemna, Galerie Rotor overnam, een design winkel gevestigd in een kelder op Singel 105. De toon was gezet en de formule van inkoop van nieuwe voorraden door de week en verkoop op vrijdag- en zaterdagmiddag bleek succesvol. Casey spitste zich steeds meer toe op het bovensegment. Na een aantal jaren op het Singel, ondersteunt door het inrichten van verschillende etalages in de stad om Bebob’s naam bekendheid te geven, greep Godrie de kans om de collectie te presenteren in een tijdelijk leegstaand pand in de Utrechtsestraat. Ironisch genoeg was het slechts de bedoeling dat deze winkel een extra etalage voor de collectie zou worden maar… hij werd letterlijk overspoeld door liefhebbers en al gauw gingen de deuren open op zaterdagmiddag. Ondertussen werd BeBoB ontdekt door de glossy tijdschriften, die dankbaar gebruik maakten van zijn collectie designmeubelen en –verlichting om hun pagina’s te vullen. Aangemoedigd door de Frozen Fountain, BeBoBs buurman in de Utrechtsestraat, nam Godrie de helft van hun winkel over om de grote aanwas van belangstellenden aan te kunnen, terwijl de andere helft van deze winkel gevuld werd met art deco meubelen van De Vredespijp, waar The Frozen Fountain uit voortkwam. The Frozen Fountain en de Vredespijp eigenaren hadden immers besloten uit elkaar te gaan. Eén bleef in de Vredespijp, één ging door met de Frozen Fountain.BeBoB’s specialiteit, design classics, vulde de art deco collectie aan. De verkoop ging goed en de blijvende wens uit te breiden werd spoedig gerealiseerd met een passende locatie voor BeBoB, vlakbij aan de Prinsengracht. Na een opknapbeurt werd hier, in een oude DAF garage, de huidige showroom/winkel ingericht. De Vredespijp verhuisde uit de winkel in de Utrechtsestraat en deze winkel werd: BeBoB Design Lightns & Presents. Op de Prinsengracht 764 werd BeBoB Design Furniture gesticht.

De winkel in de Utrechtsestraat werd nog enige jaren door BeBoB ge-exploiteerd, tot men een samenwerking aanging met Eigenwijs. Het meubilair en de verlichting werden het decor voor de art-deco meubelen die door Eigenwijs gevoerd werden. BeBoB Design opereert nog steeds vanuit Prinsengracht 764, nu onder de vlag van BeBoB Design Amsterdam.

Het succes is onder andere te danken aan initiatieven, welke door Godrie zijn gestart in Antwerpen, Breda, Hilversum, Rotterdam en Utrecht, allen opgezet met de Bebob filosofie. Conny Godrie, de zus van Casey, leidde deze andere ondernemingen. Nadat zij bij een tragisch verkeersongeval om het leven kwam, werd BeBoB’s capaciteit onmiddellijk belangrijk gereduceerd, en dit was ook de oorzaak dat Casey een stap terug deed uit het bedrijf. Teruggebracht in schaal werd BeBoB Design voortgezet door aangesteld personeel, terwijl de winkel op de Ginnekenweg voortgezet werd onder leiding van ‘mevrouw Godrie’, ofwel de moeder van Casey en Conny, die zodoende aldaar mede met foto’s en kaarsjes van haar dochter een plek tot rouwverwerking creëerde, vanwege het feit dat zij dat graag anders wilde, dan haar man.

Sinds juni 2003 werd Casey weer het aanspreekpunt van BeBoB Design Amsterdam, en werd de winkel in Breda geleid door Marjolijn Spreeuwenburg en Quintijn Jansse, onder de naam Bebob Design Breda. Godrie leverde vooral visie en hield zich bezig met de grote lijnen. Zo is hij begonnen met het op de rails zetten van een verhuurservice van de collectie, in samenwerking met netalsindefilm.nl, met als beoogde markt televisie talkshows en soap-series; zijn er plannen om deel te nemen in reizende exposities; deelname aan een tijdschrift. Dit alles met als doel Bebob te ontwikkelen tot een lifestyle concept en inversteerders ertoe te aan te zetten deel te nemen aan BeBoB franchise initiatieven.

In deze periode verschuift de aandacht van Godrie en houdt hij zich meer bezig met charitatieve zaken. BeBoB voedt diverse projecten, waar voornamelijk arme, kansarme jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Azië worden geholpen. BeBoB wordt slechts aan de zijlijn gecoacht door Godrie, die de bedrijfsvoering overlaat aan het BeBoB team.

In 2007 is Casey Godrie opnieuw op het toneel verschenen om zijn zwager, de man van wijlen Conny, in te werken. Pieter heeft tot 2010 BeBoB geleid. Begin 2011 zijn we verhuisd naar een betere lokatie met zelfs meer meters dan we uiteindelijk op de Prinsengracht hadden. We zijn nu gevestigd tussen de 9 straatjes op de Keizersgracht 300 in een erg markant zestiger jaren pand met invloeden van Le Corbusier.

Eind 2011 verscheen een nieuwe website met een webshop en is er een afsplitsing van topdesign-stukken via de BeBoB Design Gallery, eveneens gevestigd op de Keizersgracht 300 terwijl door de stad op diverse locaties pop-up -stores zijn ontstaan o.a. in de Utrechtse Straat, Leidse Gracht, Herengracht en in de Kerkstraat. Steeds probeert BeBoB de klant zo goed mogelijk voor te lichten m.b.t. de investering in design meubelen. Goedkopere stukken of samengestelde producten, welke veelal worden verhandeld momenteel zijn een slechte investering in tegenstelling tot originele duurdere stukken,welke op termijn veel beter renderen.  BeBoB onderscheidt zich in haar advies functie.

In 2012 wordt het zwaartepunt van verkoop langzaam verschoven naar de website, waardoor de fysieke locaties beperkt of op afspraak geopend zijn. Casey Godrie bewoog zich vanaf toen voornamelijk achter de schermen en zet zich daar met name in om t concept te wijzigen, gerelateerd aan de nieuwe ontwikkelingen op internet, mogelijk met minder fysieke verkooppunten,mede om de kosten te kunnen beteugelen om zo o.a. projecten voor minder bedeelden in Azië met een beperking te kunnen voortzetten. Tijdens deze jaren verhuist Bebob regelmatig met de hoofdlocatie. Zo belandden we ruim een jaar aan de Singel 127 / Spuistraat 96, een zeer grote industriële garage van circa 250 m2 met aan 2 zijden een ingang en een klein jaar aan de Keizersgracht 467-469, bij de Leidse Straat, recht tegenover de heilige grond van Benno Premsela, waar nu een andere coryfee,  Gijs Bakker, woont. Per Februari 2015 verhuist BeBoB met de hoofdlocatie naar een gezamenlijk te gebruiken fotostudio in de Herenstraat, waar BeBoB ooit in Amsterdam binnen kwam d.m.v. het huren van de etalage, welke nog steeds wordt gehuurd en …. nu dus uitgebreid, tevens met een achtergelegen ruimte, waar BeBoB, voornamelijk op afspraak, mooie stukken ter verkoop, verhuur tentoonstelt. Het concept is gewijzigd, zodat we zorgen dat we 2 middagen deze plek bemannen, niet noodzakelijk met iemand met kennis van zaken. Ook het restaureren en stofferen van bestaande producten, op de originele manier of op de manier door de huidige fabrikanten gehanteerd maar altijd op basis van betrokkenheid naar mens en milieu is daarbij een belangrijke pijler geworden. Voor deskundig advies dient een afspraak gemaakt te worden alhier of op één van de andere , allen gedeelde, locaties. Zo kunnen we een scherpe prijs berekenen, concurrerend blijven of soms worden, in combinatie met de gebruikelijke service en topkwaliteit.

Casey Godrie is zelf weinig meer betrokken deze jaren en verkiest veel te reizen, gaat een meer spiritueel leven leiden en tracht mensen onderweg te helpen. Contact met design gaat hoofdzakelijk via de computer en zo start hij een online store “Icons & Props”, waarin geleidelijk aan het topsegment van Bebob in verdwijnt. Deze online gallery verkoopt via diverse portals aan de happy few, voornamelijk USA, hoofdsteden van Europa en soms Australie, Japan en Korea. Via een portal leverde men zelfs een bank en mooie stoelen aan de president van America, voor in zijn buitenhuis. Stoelen voelen, life zien en bezitten kan nog steeds, echter slechts op afspraak in Amsterdam of IJmuiden, waar het magazijn is.