Afspraak Locaties
Amsterdam & IJmuiden
Contact graag per
Mail

  • Design

Joris Wille: Beeldhouwer, medewerker van BeBoB Design binnen het verkoop en restauratie team.
Joris was al eerder jarenlang aan boord en is sinds 2015 terug op t oude nest.

Elly Godrie-Schuitevoerder: ergotherapeute/antropoloog/fotograaf
Elly ondersteunt BeBoB met fotografie, inkoop en externe logistiek.

Casey Godrie: Concept-denker / Marketeer / Inspirator / Oprichter van Vintage interior design concepten BeBoB Design & Icons & Props.
Eveneens oprichter van, zijn belangrijkste project momenteel, We Have a Dream Too, sinds kort in samenwerking met Tijn Touber, samen strevend naar een rechtvaardigere wereld, de eerder opgerichte Stichting Apa, welke ondersteunend werk verricht, voornamelijk gevoed door een deel and winst van Bebob Design, Mind the World, t.b.v. positief nieuws en rechtvaardigere manier van produceren en branden van de verantwoording nemende bedrijven, Art Virus, een platform voor kunstenaars, ondersteunt via Bebob Design en mede oprichter ( samen met wijlen Peter Voge ) van Stichting Stoelen-Museum. Casey Godrie heeft het helicopter bier en bemoeit zich met strategie, is echter voornamelijk met charitatieve organisaties bezig en zelden op de werkvloer, echter wel op afspraak.

Karel Oosting: Grafisch vormgever
Karel is verantwoordelijk voor de meeste BeBoB uitingen